Acest site este cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati http://www.fonduri-ue.ro. Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Despre POS DRU

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileste axele prioritare si domeniile majore de interventie ale Romaniei in domeniul resurselor umane in vederea implementarii asistentei financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Social European, in cadrul Obiectivului Convergenta, pentru perioada de programare 2007 – 2013. Obiectivul general al POS DRU il constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Obiective specifice ale POS DRU sunt:

 • Promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate, inclusiv a învatamantului superior si cercetarii;
 • Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea calitatii ai productivitatii muncii
 • Facilitarea accesului tinerilor pe piata muncii;
 • Dezvoltarea unei piete a muncii moderna, flexibila si inclusiva;
 • Promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in mediul rural;
 • Imbunatatirea Serviciului Public de Ocupare;
 • Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii.

  POS DRU finantează sapte domenii de activitate, (“Axe prioritare”), fiecare fiind impartita la randul ei in mai multe subdomenii (“Domenii majore de interventie”).Strategia POS DRU cuprinde 6 axe prioritare si o axa prioritara dedicata asistentei tehnice, astfel:

  Axa 1 – Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere.
  DMI 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
  DMI 1.2 Calitate in invatamantul superior
  DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala
  DMI 1.4 Calitate în Formarea Profesionala Continua
  DMI 1.5 Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii

  Axa 2 – Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii.
  DMI 2.1 Tranzitia de la scoala la viata activa
  DMI 2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii
  DMI 2.3 Acces si participare la Formare Profesionala Continua

  Axa 3 – Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor.
  DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
  DMI 3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii
  DMI 3.3 Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor partenerilor sociali si societătii civile

  Axa 4 – Modernizarea serviciului public de ocupare.
  DMI 4.1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare
  DMI 4.2 Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare

  Axa 5 – Promovarea masurilor active de ocupare.
  DMI 5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare
  DMI 5.2 Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

  Axa 6 – Promovarea incluziunii sociale.
  DMI 6.1 Dezvoltarea economiei sociale
  DMI 6.2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii
  DMI 6.3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii
  DMI 6.4 Initiative trans-nationale pe piata inclusiva a muncii

  Axa 7 – Asistenta tehnica.
  7.1. Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU
  7.2. Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU


  (Sursa informatiilor: www.fseromania.ro (rubrica „POS-DRU”))

 • Copyright © 2011 BioPRACT